– Hva faen er poenget med arkeologi???

Ikke alle ser poenget med å grave i bakken.

«Hvordan i faen skal man få utvikling og vekst i en by som er omgjort til museum!!!!???? Alt skal stoppes fordi det kan finnes noe rusk under asfalten fra fjerne tider.»

Det skrev en debattant i Finnmarkens nettforum etter å ha lest denne artikkelen jeg skrev.

Kortversjonen: Vardø kommune kan ha kastet bort elleve millioner kroner på forarbeidet med et hus de kanskje ikke får bygge. Tomta de har begynt å jobbe på, er nemlig vernet kulturminnelandskap. Det sjekket ikke kommunen før den satte i gang arbeidet.

Folk har kommet med reaksjoner av typen «arkeologene har jamen ordnet seg fint! Bare det er gammelt så kan de stoppe alt mulig».

Sinnet er forståelig. Hvorfor skal en gjeng arkeologer få sinke byutviklingen? Hvorfor skal man bruke så mye tid og penger på å verne rester av fortiden? Jo, det er det flere grunner til.

Nye oppdagelser i Øst-Finnmark kan få store og umiddelbare konsekvenser for dagens Norge. Sametingspresident Egil Olli har motsatt seg DNA-testing av gamle skjeletter fordi han frykter konsekvensene av resultatene.

– Hva skal man bruke den forskningen til? Politisk, eller for å bevise at samer er ikke samer, har han spurt.

Mange folkegrupper påberoper seg historiske rettigheter fordi forfedrene deres etter sigende skal ha eid i landet i utallige generasjoner. Her kan arkeologer knuse feilaktige påstander ved å vise hvordan ulike grupper har delt områdene mellom seg.

Spor i bakken forteller om folkevandringer og blanding av ulike grupper. Kanskje vil nye fakta bryte ned konflikter og etniske skillelinjer. Man kan håpe.

Kunnskap om historie er vårt fremste forsvar mot overtro og myter. Kreasjonister tror verden er 6000 år gammel. Arkeologer har gravd ut eldre bygninger enn det. Ingen med forståelse for arkeologi kan respektere sludder som kreasjonisme. Dermed gjør arkeologer det bittelitt vanskeligere å tro på gamle, religiøse dogmer og den menneskefiendtlige ideologien som så ofte følger med.

Det enkleste argumentet for aktivt kulturvern er at folk ønsker det. Vern av fredede områder og kulturminner er slikt den nåværende regjeringen ble valgt inn på. Jeg siterer fra Arbeiderpartiets valgprogram:

En aktiv kulturpolitikk bidrar til å styrke næringsutvikling og kreativitet. Den skaper arbeidsplasser og er god distriktspolitikk. Ikke minst er det viktig å styrke satsingen i de fylkene som ikke har store kulturinstitusjoner.

Avsnittet over høres ut som om det er skrevet for Øst-Finnmark. De som er uenige med dagens politikk, kan stemme fram et parti som vil satse mindre på kultur og distrikter. Fram til neste valg bør disse anse seg som i mindretall.

Museene i Varangerbotn, Vadsø og Vardø skaper arbeidsplasser og livsglede i distriktene. De hadde ikke eksistert uten utgravninger i nærområdene. Dette er nærings- og distriktpolitikk.

Arkeologi er et vakkert og fascinerende felt. Ved hjelp av realfag som fysikk og kjemi avdekker arkeologer viktig og interessant informasjon om hvem vi er og hvor vi kommer fra. Arkeologer kan bokstavelig talt grave opp nye fakta og gjøre de relevante for den moderne verden. Vi som lever i dag er blant de første som har reell innsikt i hva som var før oss. Dette kan vi bruke til å bygge et samfunn på forståelse og rasjonalitet, ikke myter og konflikt.

Reklamer