X-Russefest

I dag tenkte jeg å snakke litt om en sak jeg lagde på linjeforeningene ved NTNU for noen måneder siden. Saken er i og for seg ingen nyhet, men i denne posten kommer jeg med litt bakgrunnsinformasjon. I tillegg er videoen full av feststemte russ, og fortjener å vises litt.

Videoen, som kan sees i all sin prakt under, trenger litt forklaring og bakgrunnsinformasjon. I mai 2008, ble det arrangert fest for tidligere russ (X-russ) ved festningen i Trondheim. Festen, og det medfølgende kaoset, flyttet seg etter hvert til kjellerne ved Moholt. Forsøplingen var så omfattende at bildene fra festen ble forsidesak i Dagbladet, og kontroversen var merkbar i Trondheim ganske lenge.

Året etter fikk noen ideen om å arrangere en ny X-russefest ved festningen i mai. En ide linjeforeningene, som er støtteorganisasjoner for ulike studieretninger ved NTNU, likte veldig dårlig. Linjeforeningene driver hver sin kjeller på Moholt. Dette er små lokaler som fungerer som sjenkesteder/private spleiselag. Alt dette kommer dårlig frem av videoen, som forutsetter en del bakgrunnskunnskaper hos seeren. Jeg håper denne posten gjør videoen litt lettere å forstå.

Reklamer